Young Strings Academy

STRÅKUNDERVISNING

Young Strings Academy undervisar unga talanger 10-18 år på stråkinstrument. Undervisningen genomförs som helgkurser en gång i månaden i Vänersborg och kompletterar befintliga musikutbildningar. Kurserna är efterfrågade även bland talanger från våra nordiska grannländer. Framstående stråkpedagoger från hela Norden är instruktörer och några av världens främsta professorer deltar flera gånger årligen i undervisningen.