FÖRENINGENS STYRELSE

Styrelse Påskfestival Gotland 2023-2024

Annika Hansson Gardelius, ordförande

Camilla Båge, sekreterare

Bertil Thorslund, kassör

Tove Östling, suppleant

Gisela Herb, suppleant

Gunnel Larsson och Christer Engelhart, revisorer


Utöver styrelsen är Gisela Herb och Toni Mallach Påskfestival Gotlands konstnärliga ledare

Föreningens konsnärliga ledare, Gisela Herb, har lång erfarenhet av att organisera liknande arrangemang. Hon har varit ansvarig för flera internationella festivaler såsom Messiaenfestivalen i Stavanger år 2008, med stöd från universitetet i Stavanger, som var del av det officiella programmet för Stavanger, Europeisk Kulturhuvudstad 2008. Gisela har också arrangerat två internationella pianoduofestivaler och stått i spetsen för den internationella EPTA-weekend (European Piano Teachers Association) i Stavanger.

Kontakta Gisela här