FÖRENINGENS STYRELSE

Styrelse Påskfestival Gotland 2021-2022

Annika Hansson Gardelius, ordförande

Camilla Båge, sekreterare

Tove Östling, ledamot

Anne Mousa Ståhl, ledamot

Maj Wennerdahl ledamot

Erik Tibell, suppleant

Gunnel Larsson och Hasse Holm, revisorer


Utöver styrelsen är Gisela Herb Påskfestival Gotlands konstnärliga ledare

Föreningens konsnärliga ledare, Gisela Herb, har lång erfarenhet av att organisera liknande arrangemang. Hon har varit ansvarig för flera internationella festivaler såsom Messiaenfestivalen i Stavanger år 2008, med stöd från universitetet i Stavanger, som var del av det officiella programmet för Stavanger, Europeisk Kulturhuvudstad 2008. Gisela har också arrangerat två internationella pianoduofestivaler och stått i spetsen för den internationella EPTA-weekend (European Piano Teachers Association) i Stavanger.

Kontakta Gisela här