Styrelse


Styrelse Påskfestival Gotland 2018

Gisela Herb, ordförande

Maria Wernberg, sekreterare

 Dan Eiderfors, kassör

Camilla Båge, ledamot   

Inger Harlevi och Erik Tibell, suppleanter

Kjell Nilsson och Robert Nyström, revisorer