Styrelse


Styrelse Påskfestival Gotland 2018/2019

Gisela Herb, ordförande

Camilla Båge , sekreterare

 Dan Eiderfors, kassör

Ingrid Rodebjer, ledamot   

Inger Harlevi och Erik Tibell, suppleanter

 Robert Nyström och Lasse Pettersson , revisorer