Frey Franzén

Violinisten Frey Franzén är en av Påskfestival Gotlands unga talanger. Frey föddes i Bryssel i april 2007 och bor numera på Gotland. Han började spela fiol vid sex års ålder med pappan som förebild. Han har regelbundna digitala lektioner med den polske violinisten Kristoffer Dolatko som han också träffar på olika kurser.

Sedan januari 2020 har han spelat för den polska och Danmarks-baserade, läraren Kristoffer Dolatko över Skype, som han också träffar på olika kurser.

Mellan hösten 2021 och våren 2022 deltog Frey i gotländska kursen UMG klassisk där han träffade den tyska violinisten Antonia Mallach. Sedan augusti 2022 tar han lektioner för henne genom Kulturskolan Gotland.

Frey deltar regelbundet i Young Musicians Academy's talangprogram i Vänersborg. På kursen får han undervisning av några av Nordens och Europas bästa lärare, men vidareutbildar sig även i kammarmusik och orkesterspel samt dirigering.

Hösten 2021 var Frey solist med Gotlands sinfonietta och är också, sedan hösten 2022 orkesterns konsertmästare.

Under sommaren 2023 kommer Frey att delta i Valdres sommersynfonis nordiska stråkakademi i Norge och Academié Orford Musique i Kanada, med violinisten Guillaume Sautre.

Augusti 2023 kommer Frey att börja på musikgymnasiet C.Ph.E Bach i Berlin och spela i prof. Latica Honda-Rosenbergs violinklass. Violinklassen, som hålls på Universität der Künste, är en av dem mest eftertraktade i Tyskland med flera internationella prisvinnare som elever.