VERKSAMHETSBERÄTTELSEVerksamhetsberättelse 2018/2019

Föreningen Påskfestival Gotland

Verksamhetsåret 2018-06-01 - 2019-06-13

Styrelsen

Styrelsen har bestått av:

 • Ordförande Gisela Herb
 • Kassör Dan Eiderfors
 • Sekreterare Camilla Båge
 • Ledamot Annika Gardelius Hansson
 • Ledamot Ingrid Rodebjer
 • Ledamot Caroline Asserlund från hösten 2018

2 suppleanter: Inger Harlevi

Erik Tibell

Styrelsen hade 13 sammanträden under åren 2018 och 2019 med första sammanträdet den 5 juni 2018

Övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av:

 • Linnea Tibell
 • Barbro Markström

2 revisorer:

 • Robert Nyström
 • Lasse Pettersson

Viktiga händelser och styrelsens arbete under året 2018/2019

 • Den viktigaste händelsen har varit att genomföra Påskfestival Gotland 14 - 21 april 2019 - se program 2019 i egen flyer.
 • Organisera konstutställning i och utanför Domkyrkan, i Fårösund, Gammelgarn och Väte
 • Organisera konserterna fördelat över en hel vecka, både i Visby och på landsbygden - utvecklat samarbete med olika pastorat.
 • Organisera Påskfestivalens medverkan av unga talanger, professionella musiker och duktiga amatörer i olika kyrkor, geografisk fördelat över Gotland. Hämtat unga talanger från Norge via tävlingen UMM, och via Young Strings Academy Vänersborg, ett mycket lyckat tilltag. Talangen bodde på hotell Solhem; vi lyckades tyvärr inte med privat inkvartering hos gotländska familjer. Men vi gör et nytt försök i 2020, det gäller att planera tidigt.
 • Förmedla Påskfestivalens syfte i media - trots et intensivt arbete överför media har vi i 2019 fått relativ lite uppmärksamhet, i GT och radio: 2 större artiklar (GT/GA), ingen radiointervju. Vi har varit gott synlig på nätet, har kommit med i DG:s nyhetsutskick och hyrde 2 månader reklam på DG färjornas monitor. Vi var med i bl.a. kulturens Ö; fick nationell uppmärksamhet i EPTA (Svensk Piano Pedagogtidningen), var igen med på den norska sajten Visit Sweden och fick mycket positive rapporter i norske media från de norska talangen och på facebook från en nöjd publik. Gratis tidningen var i en omställningsprocess och tryckte ingen gratis annons alls. Wessman tryckte 15 stora affischer och 700 flyers, vi gjorde et framstöt på facebook och i år kan vi konstatera att Påskfestival Gotland har blivit mer känd bland befolkningen.
 • Skriva ansökan: här har ansökan till EU /Leader tagit enormt med tid. Vi har fått max. kr.150 000 - men utbetalningen är avhängig av like mycket privat stöd. EU ansökan var en så stor utmaning att vi behövde hjälp till att hantera det. Ulf Christoffersson har varit till ovärderlig hjälp för vår kassör.
 • vårda kontakt med samarbetspartners som: Region Gotland, Svenska kyrkan, Sensus, Kulturskolan Gotland, Wessmans förlag, Strandhotell, DBW, Almedalsbiblioteket, Folkan i Hemse och diverse stiftelser.
 • De offentliga huskonserterna blev del av Påskfestivalen; detta som et ledd i förberedelsen till festivalens konserter - här skulle gotländska unga talanger ges möjlighet att få konsertträning. Någon har använd chansen. Här har vi en utmaning med att förmedla hur viktig det är att planera långsiktig för att kunde musicera under press.
 • Hantering av 2 bankkonto (Handelsbanken), Swish-funktion
 • Styrelsen omgjorde vänföreningen till medlemsförening. Syfte är både att skapa en ekonomisk basis och få praktisk hjälp.
 • Reviderat stadgar.
 • Uppdatering av hemsida i tre språk (svenska, engelska och tyska) och facebook - Gotland Media har fått uppdrag med att professionalisera hemsidan, sidan uppdaterade vi själva med bland annat möjlighet för att köpa biljetter på hemsidan (Gisela Herb/Caroline Asserlund)
 • Förbereda årsmötet 13 juni

Påskfestival Gotland klarade att infria sina egna mål:

 • Att förmedla påskens budskap i kyrkor och i det offentliga rummet.
 • Att ha en festival med hög konstnärlig kvalitet och bredd (musik - konst - dans).
 • Att inkludera professionella musiker, unga talanger och duktiga amatörer i programmet

och inspirera till framtida musikprojekt.

 • Att skapa gemenskap mellan tillresande och gotländska ungdomar

Verksamheten i siffror

Under året 2018/2019

 • hade föreningen 33 betalande medlemmar.
 • genomfördes 13 arrangemang.
 • omsatte föreningen kr. 199 325,77