Helena Södergren

DANSARE

Född och uppvuxen på norra Gotland, utbildad vid Danshögskolan i Stockholm.Helena skapar och framför dans utifrån sina egna inre bilder, platsens energi, naturens element och rörelsens kraft. Helena har medskapat i flera konstprojekt såsom Hide Artfushion, invigning vid Gotlands Konstmuseum, Hansedagarna i Visby, Poetry in Motion med poeten/konstnären Anette Blomberg, tolkning av Garcia Lorcas texter I samarbete med pianisten Jonas Lundahl. Helena har dansat med koreografen Helena Högberg vid flera tillfällen nu senast som Nattens Drottning i Trollflöjten vid Bergmancentret på Fårö.Helena har utbildat danselever vid Estetiska Programmet i Visby och på Gotlands Dansutbildningar. Hon arbetar för närvarande på Kulturskolan på Gotland.