GDPR

Föreningen Påskfestival Gotland behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. När du blir medlem i vår vänförening lämnar du ditt namn och e-post. Syftet med att behandla dessa personuppgifter är att kunna skicka information till medlemmar om föreningens fortlöpande arbete, om aktuella konserter och andra arrangemang som festivalen anordnar. Dina personuppgifter raderas om du inte fortsätter att vara medlem efter ett år och du kan alltid återkalla ditt samtycke.

Skriv din text här ...