DET HÄR ÄR PÅSKFESTIVALEN

Påskfestival Gotland är en festival med musik, konst, dans och film som sträcker sig från Palmsöndagen till och med  Påskdagen . Festivalen har som syfte att med olika konstnärliga uttryck förmedla påskens budskap både i kyrkor och i det offentliga rummet. Här förenas såväl professionella musiker som amatörer, unga talanger och vuxna från Gotland och hela Norden. 

För 2018 har Påskfestivalen tema Avgrund - Befrielse  - detta återspeglas i val av konsertprogram och i konstnärernas arbete.

Den förste Påskfestival Gotland  genomfördes 2017 och har varit en stor succé. 

Ordförande, Gisela Herb, har lång erfarenhet av att organisera liknande arrangemang. Hon har varit ansvarig för flera internationella festivaler såsom Messiaenfestivalen i Stavanger år 2008, med stöd från universitetet i Stavanger. Festivalen var del av det officiella programmet för Stavanger, Europeisk Kulturhuvudstad 2008. Gisela har också arrangerat två internationella pianoduofestivaler och stått i spetsen för den internationella EPTA-weekend (European Piano Teachers Association) i Stavanger.
Våra samarbetspartners 2017
Region Gotland, Musikaliska Sällskapet, Kulturskolan, Svenska kyrkan Visby stift, Sensus, Swedbank, Wessmans musikförlag, Ragnar och Lydia Nilssons stiftelse, Wisby Strand hotell, Den
Letterstedske Föreningen, Roxy -Folkets Bio och Almedalsbiblioteket.