FÖRENINGENS STYRELSE

Styrelse Gotlands Påskfestival 2018-2019

Gisela Herb, ordförande

Camilla Båge, sekreterare

Dan Eiderfors, kassör

Annika Hansson Gardelius, ledamot

Ingrid Rodebjer, ledamot   

Inger Harlevi och Erik Tibell, suppleanter

Robert Nyström och Lasse Pettersson, revisorer 

Föreningens ordförande, Gisela Herb, har lång erfarenhet av att organisera liknande arrangemang. Hon har varit ansvarig för flera internationella festivaler såsom Messiaenfestivalen i Stavanger år 2008, med stöd från universitetet i Stavanger, som var del av det officiella programmet för Stavanger, Europeisk Kulturhuvudstad 2008. Gisela har också arrangerat två internationella pianoduofestivaler och stått i spetsen för den internationella EPTA-weekend (European Piano Teachers Association) i Stavanger.

Kontakta Gisela här