BLI MEDLEM 

Bli medlem i föreningen Påskfestival Gotland

Som medlem stöder du Påskfestivalens verksamhet. Här kan du följa och påverka styrelsens arbete och/eller bidra med frivillig insats som funktionär vid arrangemangen eller med att vara värd för tillresande unga talanger.


Avgiften är 150 kr för enskild, 300 kr för familj och 1000 kr för bolag eller förening.


Den 16 november presenteras programmet för 2019 i ramen av en offentlig huskonsert som anordnas i Gothems församlingshem kl. 18.00 med gemensam fika efteråt. Varmt välkomna!

Frivilliga gåvor eller avgift till vänföreningen betalas till festivalens konto i Handelsbanken; Bankgiro 272-2007 eller Swish nr 1231 950 435. Märk betalningen Påskfestival.

Glöm inte att uppge namn och adress vid betalning. Du kan ange maximalt 6 rader med 35 tecken i meddelanderutan (bankgiro).


Tack för ditt bidrag!

GDPR

Föreningen Påskfestival Gotland behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. När du blir medlem i vår vänförening lämnar du ditt namn och e-post. Syftet med att behandla dessa personuppgifter är att kunna skicka information till medlemmar om föreningens fortlöpande arbete, om aktuella konserter och andra arrangemang som festivalen anordnar. Dina personuppgifter raderas om du inte fortsätter att vara medlem efter ett år och du kan alltid återkalla ditt samtycke.