14-21 APRIL 2019
Tema Hängivelse

PÅSKFESTIVALEN GOTLAND

Påskfestival Gotland är en festival med musik, konst och dans som sträcker sig från Palmsöndagen till och med Påskdagen. Festivalen har som syfte att med olika konstnärliga uttryck förmedla påskens budskap både i kyrkor och i det offentliga rummet. Här förenas såväl professionella musiker som amatörer, unga talanger och vuxna från Gotland och hela Norden. Festivalens arrangemang är geografisk fördelat över hela Gotland , för mer information se "program" - vi uppdaterar kontinuerlig.

Årets tema 2019 är Hängivelse.För 2018 var Påskfestivalens tema "Avgrund - Befrielse" vilket återspeglades i val av konsertprogram och i konstnärernas arbete. År 2020 blir temat "Att korsa gränser".

Läs pressens recension av 2018 års festival här:

Festivalen arrangeras av föreningen Påskfestival Gotland med ordförande Gisela Herb i spetsen.

Stort tack till våra sponsorer.